< Aktuellt
25.03.2020

Åtgärderna för att sakta ner coronavirusepidemins framfart fortsätter i Sibbo

Åtgärderna för att sakta ner coronavirusepidemins framfart fortsätter i Sibbo Hälsovårdstjänsterna arbetar aktivt med att utreda smittans omfattning och läge. Har man lindriga symtom ber vi fortfarande att man stannar hemma. Kommunen strävar efter att betjäna kommuninvånarna och erbjuda de olika tjänsterna så omfattande som möjligt på distans. Vi ber också att Sibboborna följer myndigheternas föreskrifter och rekommendationer.
Smittkedjorna utreds

På Nickby hälsostation har det hittills varit relativt lugnt och antalet patienter med luftvägsinfektioner har varit måttligt. Personalen utreder aktivt smittans omfattning och läge, det vill säga spårar och strävar efter att hejda smittkedjorna. Personer som kan ha exponerats för coronaviruset kontaktas per telefon.

Icke-brådskande verksamhet har dragits ner. Personal har omplacerats till mer brådskande uppgifter och för att förstärka telefontjänsten. Även hemvårdens tjänster har förstärkts. Målet är att erbjuda hemvårdens kunder så stor del av vården som möjligt i det egna hemmet. Hemvårdens klienter med förkylningssymtom vårdas inte av samma team som besöker friska klienter.

En skild mottagning för patienter med luftvägssymtom öppnades förra veckan på Nickby social- och hälsostation. Mottagningen har en egen ingång. Mottagningen sker enbart med tidsbeställning och den är belägen nära akutmottagningen. När man kommer från parkeringsplatsen ligger ingången före social- och hälsostationens huvudingång.

Stanna hemma om du har lindriga symtom

Vi upprepar vår önskan att Sibbobor med lindriga luftvägssymtom stannar hemma. Om dina symtom är lindriga ber vi också att du undviker att ringa hälsostationen.

Om du har allvarliga symtom, ring först. En yrkesperson bedömer din situation per telefon och hänvisar dig vid behov till fortsatta undersökningar.
Vardagar må–to 8–17, fr 8–16, Sibbo hälsocentral, tfn 09 2353 6001
Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117

Undersökningar för att fastställa coronavirusinfektion görs centraliserat och med tidsbeställning. För testet behövs en remiss av en läkare för smittsamma sjukdomar. Sibbobor testas i huvudsak i Borgå vid Näse hälsocentrals drive-in-testning. Personer med lindriga symtom testas i regel inte.

Socialvårdens coronarådgivningstelefon tar emot allt större mängder samtal. Socialvårdens rådgivningstelefon hjälper när coronavirussituationen orsakar problem i ens vardag. Socialvårdens coronarådgivningstelefon betjänar i Sibbo vardagar kl. 7–17 på numret 09 2353 6006. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning.

Alla över 80-åringar får ett samtal

Alla Sibbobor som fyllt 80 år kontaktas per telefon inom de närmaste veckorna. Syftet är att kartlägga över 80-åringarnas eventuella behov av hjälp samt erbjuda information om coronavirusepidemin. Kommunen ringer samtalen i samarbete med församlingarna.

Vi utmanar fortfarande husbolag, grannar, anhöriga och vänner att hjälpa personer som hör till corona-riskgrupperna bland annat med att gå till butiken eller apoteket. Du kan också anmäla dig som frivillig att hjälpa i Sibbo kommun på adressen https://vapaaehtoistyo.fi/sipoo/. Ett skilt meddelande om frivilligarbete i kommunen har lagts till på sidan. Du kan anmäla dig under punkten ”Hjälp åldringar som pga. coronaviruset är hemma”.

Flera av kommunens tjänster fungerar också på distans

Vi föredrar att ni kontaktar kommunens tjänster via de elektroniska kanalerna. Vår kundservice betjänar per telefon på numret 09 2353 6000, per e-post på adressen info@sipoo.fi samt via chatten på sibbo.fi. Infopunkten i Nickby är öppen, men vi ber att ni undviker att besöka den om det är möjligt att sköta ärendet på distans.

Flera av våra tjänster kan användas även via de elektroniska kanalerna. Till exempel i byggnadstillsynen fortsätter lovbehandlingen och rådgivningen normalt. För tillfället ordnas dock inga möten eller träffar förutom på distans. Bibliotekets e-böcker fungerar på nätet, så du kan läsa dem också hemifrån med hjälp av ditt bibliotekskort och din PIN-kod. Om du behöver hjälp eller inte har någon PIN-kod kan du ringa biblioteket vardagar kl. 9–16. Numret är 09 2353 6003. Ungdomsarbetarna kan kontaktas bland annat per telefon eller via sociala medier.

Sibbo institut erbjuder handledning i hur man använder digital utrustning. Institutet kan kontaktas antingen per telefon eller via andra elektroniska kanaler. Distansrådgivningen ordnas följande gång måndag 30.3. kl. 9.30–13.30. Sibbo institut strävar också efter att ordna en del av sin övriga undervisning på distans. Studerandena informeras om saken inom de närmaste dagarna.

Mer information på webbplatsen sibbo.fi

Det lättaste sättet att få aktuell information om tjänsterna i anknytning till coronavirusepidemin samt om hur verksamheten arrangeras i Sibbo kommun är att följa med kommunens webbplats. Webbplatsen har en egen sida om coronaviruset: www.sibbo.fi/coronavirus .

Alla kommunens meddelanden om coronaviruset samlas på sidan. Sidan innehåller även samtliga servicenummer och digitala tjänster i anknytning till coronaviruset.

Var vänlig och följ begränsningarna

Vi ber att alla Sibbobor följer begränsningarna gällande sammankomster samt andra myndigheters bestämmelser.

-Var och en av oss har möjlighet att påverka vilken risk vi själva och våra närstående löper för att bli smittade med coronaviruset. Var vänlig och undvik nära kontakter. Stanna hemma så mycket som möjligt. I stället för att träffas kan du ringa eller ha skypesamtal med din mormor, kompis eller annan närstående, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Besök inte dina mor- eller farföräldrar eller sjukhuset. Håll också ett avstånd på ett par meter till andra människor, både när du handlar och när du promenerar på motionsstigen. Är du sjuk ska du stanna hemma.


Senast ändrat
25.03.2020