< Aktuellt
12.03.2020

Sibbo förbereder sig för det nya coronaviruset på många sätt och strävar för sin del efter att fördröja ett utbrott av epidemin

Sibbo förbereder sig för det nya coronaviruset på många sätt och strävar för sin del efter att fördröja ett utbrott av epidemin
Risken för att insjukna i coronaviruset har ökat i hela Europa och på andra håll i världen. I Sibbo följer vi de nationella och regionala anvisningarna.

Inom kommunens tjänster har vi förberett oss inför coronaepidemin (COVID-19) och för de eventuella arrangemang som den kräver för tjänsterna. Kommunens beredskap har höjts. Framför allt inom social- och hälsovårdstjänsterna har vi förberett oss på att vi i ett senare skede kan bli tvungna att begränsa eller lägga ner en del av de icke-brådskande tjänsterna och frigöra personal för mera brådskande uppgifter.

Publikevenemang avbokas och lokaler för inomhusidrott stängs

Alla publikevenemang med över 500 deltagare avbokas till utgången av maj. Sibbo kommun har i detta skede även beslutat att avboka mindre publikevenemang som ordnas av kommunen till utgången av april och överväger därefter en eventuell förlängning beroende på situationen. Bland annat evenemanget Barnens motionsborg som skulle ordnas inkommande söndag har avbokats, likaså bibliotekens sagostunder i början av nästa vecka.

- Vi uppmanar invånarna att också själva överväga i vilka tillställningar och möten de deltar, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Kommunen har också beslutat att från och med måndag till slutet av april stänga sina lokaler för inomhusidrott, dvs. gymnastiksalarna och allaktivitetshallen. Kommunen rekommenderar invånarna att även i övrigt undvika närkontakter inom hobbyerna och på fritiden.

Besök i boendeserviceenheter för äldre rekommenderas inte

Boende på boendeenheterna för dygnet-runt-vård, äldre personer som bor hemma och patienterna på hälsocentralens akut- och rehabiliteringsavdelning hör till coronavirusets riskgrupp. Besök i boendeserviceenheter för äldre samt på akut- och rehabiliteringsavdelningarna i hälsocentralens sjukhus rekommenderas inte. Det önskas att anhöriga i mån av möjlighet håller kontakt på ett annat sätt.

-På detta sätt kan vi alla skydda våra närmaste, vädjar Grannas.

Vi ber också att invånare som vistats utomlands inte besöker enheterna inom 14 dygn efter att de återvänt till Finland.

Personer som vistats i utlandet ska komma överens om när de kan återvända till småbarnspedagogiken eller skolan

Barn, ungdomar och studerande som vistats var som helst utomlands ska kontakta serviceproducenten respektive utbildningsanordnaren för att komma överens om frånvaro och när de kan återvända till daghemmet eller läroanstalten (två veckor).

Om ditt barn alltså vistats utomlands och ska återvända till småbarnspedagogiken eller skolan, ta först kontakt med daghemsföreståndaren eller skolans rektor. I Sibbo rekommenderas det att barnet stannar hemma från småbarnspedagogiken eller skolan i två veckor efter en utlandsresa. Vi ber också barn som uppvisar influensasymtom inte kommer till skolan eller småbarnspedagogiken, alltså även om barnet inte har rest utomlands.

Kommunen har också bestämt att skolornas klassresor och andra resor avbokas till utgången av april. Inom de närmaste veckorna effektiverar också skolorna och småbarnspedagogiken sina anvisningar om hand- och hosthygien. Inom skolgymnastiken strävar man efter att undvika närkontakter och gynna utomhusidrott.

Kommunen undviker arbetsresor

Kommunen har också gett anvisningar till personalen angående coronaviruset och anvisningarna uppdateras i enlighet med den aktuella coronavirussituationen. Redan på tisdagen uppmanades kommunens anställda att undvika arbetsresor samt att i mån av möjlighet delta i utbildningar med många deltagare i form av distanskommunikation. Kommunen rekommenderar personalen att följa Utrikesministeriets rekommendation om resor på fritiden.

Sibbo kommuns personal har också uppmanats stanna hemma från arbetsplatsen i två veckor efter en utlandsresa, om det bara är möjligt. Personalen har också uppmuntrats att arbeta på distans. Möten och arbetsgruppträffar ska i första hand hållas i form av distanskommunikation.

Information om coronaviruset

Information om antalet insjuknade i coronaviruset inom HUS-området ges endast på regional nivå. Om coronaviruset däremot leder till specialåtgärder i Sibbo eller av Sibboborna, informerar kommunen om saken så snart som möjligt. Vad gäller informationen ser man till att invånarnas, patienternas och de exponerades integritetsskydd tryggas.

Aktuell information finns på Institutet för välfärd och hälsas (THL) webbplats. THL uppdaterar situationsbilden och anvisningarna på sin webbplats.

Målet är att fördröja ett utbrott av epidemin

Målet med myndighetsverksamheten är att fördröja ett utbrott av epidemin och en epidemi i Finland. Syftet är att fortsättningsvis identifiera smittan och minska risken för fortsatt spridning av smitta genom att utreda smittkedjorna och kartlägga dem som exponerats för viruset. Genom bekämpningsåtgärder kan man minska att i synnerhet äldre personer och personer som har grundsjukdomar insjuknar samt trygga hälso- och sjukvårdens handlingskraft.

Ett eventuellt beslut om att förordna om karantän fattas av hälsovården efter laboratorieresultatet. Utgångspunkten är att personer som har vistats i samma stängda rum som en person som insjuknat i coronavirus över 15 minuter ska försättas i karantän.

Familjemedlemmarna till en person som försatts i karantän på grund av exponering är inte i karantän, eftersom de inte har varit i närkontakt med den som insjuknat i coronaviruset. De kan leva normalt och röra sig fritt.

De som satts i karantän får ett officiellt beslut, som vid behov berättigar vårdnadshavaren till ett barn under 16 år att stanna hemma för att sköta barnet, också om barnet är friskt. Beslutet baserar sig på lagen om smittsamma sjukdomar.

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronaviruset, ta först kontakt per telefon!

Om du misstänker att du har blivit smittad av coronaviruset, ta alltid först kontakt per telefon! En yrkesperson bedömer din situation per telefon och hänvisar dig vid behov till fortsatta undersökningar.
Sibbo hälsocentral, vardagar må–to 8–17, fr 8–16, tfn 09 2353 6001
Övriga tider Jourhjälpen, tfn 116 117

Den största risken för smitta är om du inom 14 dagar innan symptomen bryter ut har vistats inom ett område som hittills har klassats som epidemiområde eller varit i närkontakt med en person som med säkerhet har smittats av coronaviruset.

Coronaviruset smittar i första hand som droppsmitta vid närkontakt då den insjuknade hostar eller nyser. Till coronavirusets sjukdomsbild kan höra feber, hosta, andnöd, muskelvärk och trötthet.

Vid misstanke om smitta ska man följa Institutet för hälsa och välfärds (THL) anvisningar.

God handhygien är det bästa sättet att skydda sig mot smitta

Kom ihåg att god handhygien är det bästa sättet att skydda sig mot smitta. Det bästa sättet är att tvätta händerna med tvål.

Använd alkoholbaserat handdesinfektionsmedel om det inte är möjligt att tvätta händerna med flytande tvål och vatten. God handhygien bekämpar också säsonginfluensa.

Nationell telefonrådgivning

En ny telefonrådgivning ger allmän information om coronaviruset. Rådgivningens nummer är 0295 535 535. Telefonrådgivningen ger inte hälsorådgivning eller handledning vid akuta symtom. Telefonrådgivningen tar emot samtal på vardagar kl. 8–21 och på veckosluten kl. 9–15.

Förutom telefonrådgivning kan man även få rådgivning via sms-meddelande, tfn 050 902 0163. Sms-tjänsten är i första hand avsedd för personer som inte kan använda telefon exempelvis på grund av hörselskada eller annan orsak.

Länkar:
THL: Aktuellt om coronaviruset

THL: Information om coronaviruset COVID-19

THL: Vanliga frågor om coronaviruset COVID-19

HUS: Anvisningar och nyheter om coronaviruset

Statsrådets kansli: Regeringen beslutade om rekommendationer för att bromsa coronavirusets spridning


Senast ändrat
13.03.2020