< Aktuellt
11.11.2019

Kommunalskatten i Sibbo bibehålls på 19,25 procent nästa år

Fullmäktige i Sibbo har beslutat fastställa kommunens inkomstskattesats för år 2020 till 19,25. Fullmäktige fastställde skattesatserna för nästa år på sitt möte idag (11.11.2019).

-Många kommuner i Finland kommer att vara tvungna att höja sin inkomstskattesats, men i Sibbo har kommunen inte behövt öka invånarnas skattebörda, säger kommundirektör Mikael Grannas.

Nästa år är den allmänna fastighetsskattesatsen 1,00 %. Fastighetsskattesatsen för en byggnad som i huvudsak är avsedd för stadigvarande bostadsbruk är 0,50 %. Fastighetsskattesatsen för byggnader som används för annat boende är 1,10 %. Fastighetsskattesatsen för en obebyggd byggplats bibehålls på 6,00 % även nästa år.


Senast ändrat
11.11.2019