< Aktuellt
07.11.2019

Fullmäktige inleder budgetbehandlingen på måndag – följ med direktsändningen!

Fullmäktige inleder budgetbehandlingen på måndag – följ med direktsändningen!
Fullmäktige i Sibbo inleder behandlingen av budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2018–2020 på måndag 11.11.2019. Vid mötet behandlas också fastställandet av inkomstskattesatsen och fastighetsskatteprocenterna för år 2020.

Fullmäktiges möte börjar klockan 14 och det sänds direkt på Sibbo kommuns Youtube-kanal.

Enligt budgetförslaget skulle resultatet för kommunens räkenskapsperiod vara –0,95 miljoner euro och överskottet 0,4 miljoner euro efter avskrivningsdifferensen. Kommunstyrelsen föreslår också fullmäktige att kommunens driftsekonomi anpassas under åren 2020–2022 så att räkenskapsperiodens resultat är positivt utan markförsäljningsintäkterna senast år 2023. Det föreslås att inkomstskattesatsen bibehålls på 19,25 procent. Du kan bekanta dig med förslaget till budget för år 2020 och ekonomiplan för åren 2020–2022 via denna länk.

Fullmäktige för en remissdebatt om budgeten på måndag. Under debatten håller bland annat fullmäktigegrupperna gruppanföranden och fullmäktigeledamöterna föreslår ändringar i budgeten. Fullmäktige fortsätter behandlingen av budgeten i december (9.12.2019) efter att kommunstyrelsen har behandlat de föreslagna ändringarna.

Du kan följa med direktsändningen av fullmäktigbehandlingen via denna länk och du hittar mötets föredragningslista via denna länk.


Senast ändrat
07.11.2019