< Aktuellt
04.11.2019

Är ditt avloppsvattensystem i skick?

Den övergångstid som fastställdes för förnyande av fastighetsvis avloppsvattenhantering på grundvattenområde och i närheten av sjöar och havet löpte ut 31.10.2019. Med andra ord ska alla otidsenliga avloppsvattensystem på dessa områden nu ha sanerats så att de motsvarar den reningsnivå som krävs av modern avloppsvattenhantering. Det är typiskt fråga om fastigheter som tidigare haft enbart en slambrunn.

– Miljöövervakningen har utarbetat en riktgivande utredning som visar att fastighetsägarna har varit relativt lata med att påbörja avloppssaneringen. Många har själva arbetet ännu framför dem. Efter sommaren har situationen dock förbättrat en aning. Vi har fått mer telefonsamtal där man frågar om råd. Också antalet åtgärdstillstånd för sanering av avloppsvattensystem har ökat, berättar Eeva Somerkoski som arbetar i kommunens miljöövervakning.

Tidsfristen har nu löpt ut, men Föreningen vatten- och luftvård för Östra Nyland och Borgå å r.f. fortsätter att erbjuda avgiftsfri rådgivning i Sibbo precis som förr. Därtill utför kommunens miljövårdsmyndighet regelbundna tillsyn, vars syfte är att medverka till att målsättningar fastställda i lagstiftningen uppnås.

– Vi håller fortfarande på att planera närmare tillsynsåtgärder, men kommunens miljöövervakning kommer sannolikt att utföra inspektioner för att säkerställa att kraven i lagstiftningen efterföljs. De fastigheter som inspekteras kommer sannolikt slumpmässigt väljas ut bland alla de fastigheter som är belägna i övergångstidsområden. Om det i en tillsynsåtgärd bedöms att avloppshanteringen inte är tidsenlig, kan fastighetsägaren i början uppmanas till att sanera systemet. Syftet med inspektionerna är alltså att påminna invånarna om lagens krav och uppmuntra dem till att äntligen ta itu med avloppssaneringen, berättar Somerkoski.

Det är bra att komma ihåg att denna skyldighet att sanera avloppsvattensystemet inom tidsfristen rör inte fastigheter som är belägna utanför övergångstidsområden eller objekt i vilka det produceras enbart små mängder grå avloppsvatten. Även dessa aktörer ska dock fylla i en utredning om avloppssystemet, som förvaras på fastigheten. Utredningen behöver alltså inte skickas skilt till miljöövervakningen.

Gör så här om du fortfarande inte har sanerat ditt avloppsvattensystem och din fastighet ligger i grundvatten- eller strandområde:

  1. Fastigheten ska anslutas till kommunens avloppsnät, om det är möjligt i ditt bostadsområde.
  2. Om det inte är möjligt att ansluta fastigheten till avloppsnätet, ska du anlita en yrkeskunnig planerare och ansöka om åtgärdstillstånd för att sanera ditt avloppsvattensystem.
  3. Efter det att du fått åtgärdstillståndet ska du anlita en byggnadsentreprenör och genomföra projektet enligt tillståndet.

Mer information:

Rådgivning om avloppsvatten: miljöinspektör Eeva Somerkoski, tfn 050 381 6664, eeva.somerkoski@sipoo.fi
Ansökan om åtgärdstillstånd: Byggnadstillsyn (lovarkitekter)
Förfrågningar om kommunens vattentjänstnät och anslutningsmöjligheter: Sibbo Vatten (anslutningssakkunnig)


Senast ändrat
04.11.2019