< Aktuellt
01.11.2019

Daghemmet Lillhjärtat är färdigt att ta emot barnen

Daghemmet Lillhjärtat är färdigt att ta emot barnen
Möblerna är på plats i Daghemmet Lillhjärtat, leksakerna väntar på barnen och lokalerna har vädrats. Allt är färdigt för barnen när den nya byggnaden tas i bruk på måndag 4.11.2019.

Daghemsföreståndare Heidi Innala berättar att man har beställt sådana leksaker till daghemmet som ska locka barnen att engagera sig i leken.

– Vi har skapat olika slags lekpunkter och valt leksaker som får barnen att röra på sig och som främjar fysisk aktivitet. Barnen har också själva fått önska sådana leksaker som de vill ha, berättar Innala.

Daghemmet Lillhjärtat blev färdigt i september och dagisbarnen har gradvis bekantat sig med de nya lokalerna. Redan under vårvintern fick barnen delta i daghemmets taklagsfest, som ordnades bredvid byggarbetsplatsen på Wessmanhusets gård.

– Nu under de senaste veckorna har vi tagit barnen till den färdiga gårdsplanen och de har fått leka där innan den egentliga flytten. Barnen har också fått bekanta sig med lokalerna inomhus, säger Innala.

Tidigare under veckan fick också vårdnadshavarna bekanta sig med byggnaden.

Innan flytten har Daghemmet Lillhjärtats svenskspråkiga grupper varit verksamma i Luontopäiväkoti Kaisla och de finskspråkiga grupperna har varit i Daghemmet Solåker. Klubbverksamheten inom den öppna småbarnspedagogiken har ordnats i Daghemmet Lillbonden.

 


Senast ändrat
01.11.2019