< Aktuellt
14.10.2019

En ny skärgårdskarta i Sibbo

En ny skärgårdskarta i Sibbo
En ny skärgårdskarta har utkommit.

Sibbos nya skärgårdskarta har nu publicerats på kommunens webbplats (till kartan på skärgårdssidan via den här länken). Gratisexemplar av skärgårdskartan i pappersform kan avhämtas på kommunens Info i Nickby och Söderkulla.

På skärgårdskartan har utmärkts hamnarna, förbindelsebryggorna och besöksmålen i skärgården såsom friluftsholmarna och deras serviceutbud.

Utöver rutterna för förbindelsebåttrafiken i den inre skärgården har på skärgårdskartan utmärkts ruttförbindelsen från Nordsjö till friluftsholmen Fagerö som ägs av Helsingfors stad och ruttförbindelserna från Nordsjö och Kalkstrand till fyrön Söderskär i Borgå skärgård. Likaså har förbindelsebåttrafiken från Kalkstrand till Pörtö beaktats. På Pörtö finns Föreningen Nylands friluftsområden frilufts- och rekreationsområde som erbjuder service åt medlemskommunernas invånare, bland annat Sibbobor, Borgåbor och Helsingforsbor.

Skärgårdskartan innehåller information på tre språk (svenska, finska och engelska).


Senast ändrat
14.10.2019