< Aktuellt
03.06.2019

Sibbo fullmäktige godkände bokslutet för år 2018

Fullmäktige behandlade bokslutet för år 2018 på sitt möte idag 3.6.2019. Sibbos resultat för år 2018 var positivt.

Resultatet för kommunens räkenskapsperiod 2018 var 0,2 miljoner euro och överskottet var 1,5 miljoner euro. Årsbidraget var 7,4 miljoner euro. Sibbo uppvisar ett positivt resultat redan för fjärde året i rad. Under den här länken kan du bekanta dig med bokslutet.

-Tacket för det enastående resultatet går återigen till sibboborna som är flitiga och tar hand om sina inkomster. Intäkterna från kommunalskatten överskred det förutspådda. I stället överskred kommunens omkostnader det ursprungligen budgeterade. Man måste hålla sig till budgeten i fortsättningen, säger fullmäktigeordförande Heikki Vestman.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand. Om du vill se mötena, klicka här.

 


Senast ändrat
03.06.2019