< Aktuellt
14.05.2019

Odlingslotter och strandängar till Ådalens park

Odlingslotter och strandängar till Ådalens park
Måndagen den 13.5 godkände tekniska utskottet Sibbo Ådals plan för park- och grönområden. Planen tar hänsyn till områdets öppna kulturlandskap och Ådalens långa historia som jordbruksområde. Det gamla kulturlandskapet utseende och stämning bevaras med hjälp av strandängar och odlingslotter. Parken ska enligt planerna börja byggas 2020.

Till Ådalens park planeras en lekplats, odlingslotter och en strandäng, samt motionsrutter längs med åstranden. Parken som byggs intill Nickby centrum kommer att reflektera för Sibbo karakteristiskt landskap. Till Ådalens park planeras en lekplats för barn i olika åldrar. Lekparken kommer att ha ett landsbygdstema, som syns genom lekredskapen. I parkens östra delar till den så kallade Skattparken planeras ett picknickområde på gräset, där man kan spela eller ordna parkgymnastik.

Visualisering av utsikten från parkaxeln mot Skattparken.

Hundparken förverkligas inte

En hundpark var tidigare med i parkplanen, men kommer inte att förverkligas. Hundparken togs bort från planen efter framläggningstiden då hundparken inte är möglig att förverkliga på ett sådant sätt som inte oskäligt stör bosättningen i närheten. Under framläggningstiden lämnades en anmärkning till planen i vilken man poängterade att hundparken bara skulle ligga ett tiotal meter från närmaste bostad.

I parkens sydvästra del kommer det att finnas odlingslotter i olika storlek som är till för kommuninvånarnas användning. Odlingslotterna gör det möjligt för Nickby centrums invånare att njuta av ett eget grönsaksland. I anslutning till odlingslotterna kommer det att finnas en vattenpost ämnad för bevattning av lotterna sommartid, samt ett ställe för förvaring av trädgårdsverktyg. På andra sidan Nybrovägen, nära odlingslotterna, kommer det att byggas en parkeringsplats.

Växtligheten i parken kommer att vara mestadels träd, bland annat blommande äppelträd och ekar. Vid den regelbundet översvämmande floden kommer klibbal att planteras, då de tål den fuktiga miljön. Grönområdet alldeles intill ån kommer att vara blommande äng, som ytterligare kommer att förstärka det traditionella landskapet. Strandängen skyddar också Sibboå och åns havsöringsbestånd.

Tilläggsinformation:

Trädgårdsmästare Kari Ojamies, Sibbo kommun, tel. 050 554 4536, kari.ojamies@sibbo.fi


Senast ändrat
14.05.2019