< Aktuellt
08.08.2014

Vattentornet i Söderkulla tas åter i bruk

Vattenprovet som togs i Söderkulla vattentorn torsdag 7.8. visade sig vara rent. Inga bakterier hittades heller i de extra prover som togs i närheten av tornet.

Vattentornet i Söderkulla tas åter i normalt bruk. Situationen i tornet följs dock upp med prover som tas med tätare intervaller.

Vattentornet isolerades från vattenledningsnätet tisdag 5.8. på eftermiddagen på grund av störningar i vattenkvaliteten.

Tilläggsuppgifter om saken ger:

Tusbynejdens vattenverksförbunds driftschef Timo Ranta-Pere 050 524 0959

Borgå stads hälsoskyddsplanerare Maarit Lönnroth 040 723 4121


Senast ändrat
08.08.2014