< Aktuellt
04.03.2014

Sibbo satsar på bättre energieffektivitet

Kuuma-kommunernas och Mellersta Nylands miljöcentrals samarbetsprojekt "Förbättring av energieffektiviteten i offentliga byggnader” har kommit igång i Sibbo.

Sibbo kommun har utsett fyra pilotfastigheter för samarbetsprojektet: Sipoonlahden koulu, daghemmen Mäntymäki och Miili samt ett av kommunens parhus i Nickby.

Från och med början av år 2014 följer pilotfastigheterna med förbrukningen av energi och kopieringspapper, mängden avfall som uppstår samt kostnaderna av dessa. Målet är att minska energiförbrukningen med 8 procent fram till år 2016. I pilotfastigheterna inleddes vid årsskiftet också utbildning i ekostödverksamhet, som är en nationell verksamhetsmodell för uppmärksammande av miljöärenden på arbetsplatserna.

I parhuset i Nickby utreds vilken inverkan användingen av solenergi och luftvärmepump har på elräkningen i ett småhus med eluppvärmning. Med hjälp av mätningarna ger vi kommuninvånarna konkret och jämförbar information om apparaturens effekt. Solpanelerna och luftvärmepumpen kommer att installeras i medlet av mars. Den exakta tidpunkten meddelas senare och då är det också möjligt att komma och se hur projektet förverkligas.

Kuuma-projektets webbsidor kan man följa med de olika pilotfastigheternas händelser och skeden.

Mer information: Energiexpert Tiina Seppälä, tiina.seppala@sibbo.fi, tfn. 09 2353 6942


Senast ändrat
04.03.2014