< Aktuellt
11.11.2013

Vision och strategi under planering för eventuell ny stad i Östra Nyland

Styrgruppen, visionsgruppen och ledningsgruppen för utredningen om en sammanslagning av kommunerna i Östra Nyland samlades 8–9.11 till ett visionsseminarium i Kouvola. På seminariet lades grunden för en vision och strategi för en eventuell ny stad samt för visionsarbetsgruppens arbete.

Representanter för Kouvola stad kom och berättade om bl.a. goda och dåliga förfaranden i en kommunsammanslagning, sina lösningar i social- och hälsovårdsreformen samt andra effekter som en kommunsammanslagning har för verksamheten i en ny stad. 

Styrgruppen sammanträdde också 8.11 och godkände enhälligt arbetsplanen för sammanslagningsutredningen med få ändringar. Arbetsplan. Dessutom godkändes en kostnadskalkyl på totalt cirka 260 000 € för sammanslagningsutredningen. Kostnaderna fördelas mellan de deltagande kommunerna i förhållandet 25 % per kommun och 75 % enligt invånarantal. Kommunernas kostnader. För utredningen ansöks om cirka 50 000 € i statsbidrag och om eventuella andra bidrag.

Styrgruppen sammanträder följande gång 12.12.2013.

Mer information: visionsarbetsgruppens ordförande Matti Nuutti, tfn 0400 502 282, matti.nuutti@porvoo.fi, ordförande för styrgruppens möte Christel Liljeström, tfn 050 308 2460, christel@liljestrom.nu och ledningsgruppens ordförande Esko Rautiainen, tfn 040 821 1045, esko.rautiainen@askola.fi


Senast ändrat
11.11.2013