< Aktuellt
11.10.2013

Personalförändringar i Sibbo kommun

Det har skett vissa personalförändringar i kommunledningen i Sibbo.

Ekonomi- och förvaltningsdirektör Minna-Marja Jokinen övergår i en annan arbetsgivares tjänst. Hon slutar arbeta i Sibbo kommun före utgången av oktober. Rekryteringen av en ny ekonomi- och förvaltningsdirektör påbörjas med kort varsel.

Utvecklingsdirektör Petteri Hankivuos tjänsteförhållande upphörde 30.9.2013 och som tf. utvecklingsdirektör fungerar tillsvidare Pekka Söyrilä.

Informatör Marja Teljamo har börjat arbeta som projektchef för utredningen om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland från och med 10.10.2013. En informatörsvikarie rekryteras från början av år 2014.

Tilläggsinformation: kommundirektör Mikael Grannas, mikael.grannas(at)sibbo.fi, tfn 040 752 9803

Sibbo kommun
11.10.2013


Senast ändrat
11.10.2013