< Aktuellt
02.10.2013

Sibbo kommun inleder en ny tradition, energisparveckan, med egna kampanjaffischer

Sibbo kommun deltar för första gången i Motivas nationella energisparvecka som firas vecka 41. I Sibbo syns energisparveckan i Sockengården, där kommunens anställda deltar i kampanjen.

Sibbo kommun är en av de cirka 300 deltagarna i årets energisparvecka. Sibbos löfte detta år är att Spara, Inspireras, Bekanta sig, Beakta och Vara redo.

 

Sibbos egen kampanj under energisparveckan fokuserar på hur arbetsstationernas elanordningar används. ”Det är viktigt att se till att anordningarna stängs av vid arbetsdagens slut. Den årliga kostnaden för anordningar i viloläge kan bli lika stor som kostnaden för själva användningen av dem under arbetsdagen”, konstaterar kommunens nya energiexpert Tiina Seppälä.

Vid öppningstillfället för Sockengårdens personal måndagen den 7 oktober 2013 publiceras Sibbo kommuns kampanjaffischer för energisparveckan där bl.a. kommundirektör Mikael Grannas utmanar alla att delta i energispartalkot. Kommundirektör Grannas deltagande reflekterar Sibbo kommuns nya riktning mot en heltäckande utveckling av kommunen, även med tanke på sparande av energi. ”Vi inser att ledningens attityd är avgörande”, konstaterar tekniska direktören Ilari Myllyvirta om affischprojektet. Sammanhållningen stärks med olika utmaningar som tar fasta på energisparveckans övriga teman, såsom användning av varmt vatten, energiförbrukningen i hemmet, återvinning, matvanor och resande.

Planen är att energisparveckan år 2014 ska utvidgas till kommunens skolor och daghem. Nya affischer kommer också att publiceras. Efter energisparveckan kommer en heltäckande planering om hur energi kan sparas i alla kommunens fastigheter att inledas.

Mer information: tekniska direktören Ilari Myllyvirta, ilari.myllyvirta@sibbo.fi, tfn 09 2353 6800 och energiexpert Tiina Seppälä, tiina.seppala@sibbo.fi, tfn 09 2353 6942


Senast ändrat
08.10.2013