< Aktuellt
16.09.2013

Uppkomsten av nya Rosk’n Roll skjuts upp

Fusionen mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab genomförs senare än planerat. Orsaken till att fusionen skjuts upp är den rättsliga behandlingen av talan som väckts av Rosk’n Roll Oy Ab:s privata minoritetsaktieägare Peltomaa Lohjan Puhtaanapito Kb (0,05 % av bolagets aktiekapital), mot beslut som fastställts på Rosk’n Rolls Oy Ab:s bolagsstämma och styrelsens beslut om fusion mellan Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab.

Västra Nylands tingsrätt har den 11.9.2013 förkastat alla käromål. På grund av rättegångsförhandlingen kan fusionen inte genomföras enligt den ursprungliga tidtabellen 1.1.2014. Tidtabellen för fusionen informeras separat.

 Bolagen fortsätter förberedelserna inför fusionen trots fördröjningen. Bolagen är fortsättningsvis juridiskt två separata bolag, men flera av de praktiska förfaringssätten inom verksamheten görs enhetliga.

Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk’n Roll Oy Ab är kommunägda avfallshanteringsbolag. Bolagens primära uppgift är att sköta om de serviceuppgifter inom avfallshanteringen som kommunerna ansvarar för. Bolagens ägarkommuner har beslutat om en fusion mellan bolagen och de har undertecknat ett fusionsavtal i december 2012.

Det fusionerade bolagets ägarkommuner är i västra Nyland: Lojo, Raseborg, Vichtis, Hangö, Högfors, Ingå och Sjundeå och i östra Nyland: Borgå, Sibbo, Lovisa, Askola och Borgnäs. Invånarantalet på verksamhetsområdet är 228 000.

 Fusionen leder även till att avfallsnämnderna i västra Nyland och östra Nyland slås samman. I och med fördröjningen av bolagens fusion skjuts även sammanslagningen av avfallsnämnderna upp.

Rosk’n Roll Ab och Östra Nylands Avfallservice Ab har beslutat om en fusion för att trygga invånarnas avfallshanteringstjänster, effektivera återvinningen samt minska de ekonomiska riskerna i anslutning till utvecklingen av avfallshanteringen.

Utgående från fusionsförhandlingarna är bolagets hemort under de två kommande kommunalvalsperioderna Lojo. Borgås representant blir styrelseordförande och Lojos representant vice ordförande. Det nya bolagets namn blir Rosk’n Roll Oy Ab och verkställande direktör Jukka Paavilainen, som för närvarande fungerar som fusionsdirektör för bolagen. Det nya bolaget har 56 anställda.

 Tilläggsinformation för median: Stig Lönnqvist, verkställande direktör Rosk’n Roll Oy Ab 040 869 8355

 


Senast ändrat
16.09.2013