< Aktuellt
22.07.2013

Avbrott i vattenförsörjningen i Tallmo

Stamvattenledningen stängs av under reparationsarbetena från och med ons. 24.7 kl. 9:00. Detta medför avbrott i vattenförsörjningen på Tallmogränden, Tallmobågen och Satotalmavägen.

Tusbyregionens vattenverk utför underhåll på vattenledningsnätet i Tallmo, i Tallmogränden 30.

Under reparationsarbetena måste stamvattenledningen stängas av. Detta medför avbrott i vattenförsörjningen på Tallmogränden, Tallmobågen och Satotalmavägen.

Vattenavbrottet börjar onsdagen 24.7.2013 kl. 9:00. Vattenverket strävar till att ha kunnat återgå till normal vattenförsörjning före kl. 13:00. Det är även möjligt att vattenförsörjningen påbörjas tidigare, genast när arbetena är slutförda.

Märk:

Det är möjligt att fällningar och rost frigörs i ledningarn som en följd av reparationsarbetena på läckaget. Detta kan leda till att vattenledningsvattnet drabbas av kvalitetsbrister, bl.a. blockering av silar på kranar och i tvättmaskiner samt missfärgning av vittvätt.

Vattenverket rekommenderar att man innan man använder vattnet låter det rinna tills det blir klart för att undvika eventuella skador. Det är möjligt att extra luft kommer in i ledningarna och orsakar "buller" och stänk när man låter vattnet rinna. Vattnet kan även bli grumligt av luften. Om detta inte blir avhjälpt genom att låta vattnet rinna under några minuter ber vi att ni kontaktar Tusbynejdens vattenverk, tfn: 040-5040444.

Ni kan även följa situationen på webbplatserna www.tsvesi.fi och www.sipoo.fi och genom det kostnadsfria störningsmeddelandet, tfn: 0800-92400.

Tusbyregionens vattenverk beklagar att vattenavbrottet orsakar störningar och tillfälligt sänker vattenkvaliteten.


Senast ändrat
22.07.2013