< Aktuellt
04.07.2013

Kungörelse: Ansökan om miljötillstånd för jordupplag

Kommunaltekniken i Sibbo kommun ansöker om miljötillstånd för jordupplag på området kring den gamla avstjälpningsplatsen i Söderkulla.

Följande ansökan om miljötillstånd har anhängiggjorts hos byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun:

Kommunaltekniken i Sibbo kommun ansöker om miljötillstånd för jordupplag på fastigheten 753-419-4-1604 i Söderkulla i Sibbo kommun i enlighet med 28 § i miljöskyddslagen.

Tillstånd ansöks för att breda ut överskottsmassor på området kring den gamla avstjälpningsplatsen i Söderkulla i Sibbo. Jordtippens areal är cirka 1,3 ha och den placeras i det gamla avstjälpningsområdets nordöstra hörn delvis på slänten av avfallsupplaget och delvis utanför.

Upplagets totala volym är cirka 65 000 m3rtr. Jordmassorna som breds ut kommer från byggen i Sibbo kommun. Upplaget kommer att hålla på i 3–6 år beroende på mängden jord som behöver bredas ut.

De vilkas fördel eller rätt saken berör har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning. Även andra än ovannämnda parter har rätt att framföra sin åsikt om ansökan. Ansökningshandlingarna finns framlagda i Sibbo huvudbibliotek i Nickby 4.7–15.8.2013.

Skriftliga anmärkningar och åsikter ska lämnas in till Sibbo kommun, Byggnads- och miljöutskottet, PB 7, 04131 SIBBO senast 15.8.2013. Av anmärkningarna och åsikterna ska framgå inlämnarens kontaktuppgifter och namn. Ärendet kan avgöras även om anmärkningar eller åsikter inte lämnas in inom utsatt tid.

Tilläggsuppgifter ges av tf. miljövårdsinspektör Ville Alho, tfn 09 2353 6852, ville.alho(at)sibbo.fi.

Sibbo 3.7.2013

Byggnads- och miljöutskottet

 


Senast ändrat
08.07.2013