< Aktuellt
28.06.2013

Meddelande om tillfällig störning i vattendistributionen

Släckningsarbete på lagerhus kan minska vattentillflödet nära Vainuddsvägen.

Det brinner ett lagerhus på Vainuddsvägen. Räddningsverket använder vatten från det kommunala vattennätet i släckningsarbetet. Därför kan trycket på nätet sjunka och vattentillflödet minska. Det är möjligt att det också blir färgfel i vattnet. Om vattnet efter släckningsarbetet är brunt, låt vattnet rinna tills det återfår sin normala färg.


Senast ändrat
28.06.2013