< Aktuellt
27.06.2013

Bekämpningen av jättefloka fortsätter i Sibbo

Den nationella strategin för främmande arter fick också Sibbo att driva en kampanj. Syftet med kampanjen är speciellt att avvärja risker förorsakade av jätteflokan. Ta del i talkot – utrota jätteflokan på gården och meddela alla observationer till kommunens miljövård.

I Finland växer tre skadliga, främmande arter av jättefloka: den kaukasiska, persiska och armeniska jätteflokan. Jätteflokor har införts till Finland som prydnadsväxter i våra trädgårdar på grund av deras ståtliga blomställning och storlek. Emellertid sprider sig jätteflokan snabbt och effektivt även utanför trädgårdarna och invaderar bestående olika biotoper: vägrenar, ängar, övergivna gårdar samt till och med skogar. Bland den täta jätteflokavegetationen kan ingen annan växtart växa.

Den vätska som jätteflokan utsöndrar kan tillsammans med solens uv-strålning orsaka blåsor som liknar brännsår och till och med bestående hudskador. Därför skall jätteflokavegetationen aktas. Speciellt för barnen kan växten vara skadlig. Känsliga personer kan lida av andnöd eller allergiska symtom enbart av att vistas i närheten av vegetationen. Jättefloka som invaderat en fastighet kan även sänka dess värde. Därtill kan jätteflokan hindra rekreationsanvändning av t.ex. flodstränder.

Sibbo kommuns miljövårdsenhet har skridit till aktiva åtgärder för att få bukt med jätteflokan. Fastighetsägare har sedan 2011 anvisats att utrota jätteflokan från sina landområden. Under år 2013 har det gjorts ett rekordantal anmälningar om jätteflokan. Det ser ut som om vetskapen om jätteflokans skadlighet har ökat.

Bekämpningen av jätteflokan baserar sig på naturvårdslagen (43 §) som förbjuder spridningen av en främmande art i naturen om det finns anledning att befara att detta kan ge upphov till ett bestående bestånd. Ett mål i den nationella strategin för främmande arter är att utrota jätteflokan totalt i Finland inom de närmaste 10–20 åren.

Råd för att bekämpa jätteflokan finns till exempel på jord- och skogsbruksministeriets webbplats:

http://www.mmm.fi/sv/index/amnesomraden/Naturresurser_biologiska_mangfald_miljo/frammande_arter.html

Ta del i talkot – utrota jätteflokan på din gård och meddela övriga observationer till kommunens miljövårdsenhet.

Tilläggsinformation: tf. miljövårdsinspektör Sini-Pilvi Saarnio, tfn. (09) 2353 6853

 

 Jättefloka i början av sommarenBlommande jättefloka

                Jättefloka i början av sommaren                                                   Blommande jättefloka

 

Fotograf: Sini-Pilvi Saarnio

 

 


Senast ändrat
12.08.2013