RSS
10.12.2019

Fullmäktige godkände Sibbos budget för nästa år

Fullmäktige i Sibbo godkände i går (9.12.2019) budgeten för år 2020 och ekonomiplanen för åren 2020–2022. Kommunernas ekonomiska situation är i allmänhet mycket svår, men Sibbo kan upprätthålla en god nivå på sina tjänster och höjer inte skatterna. Kommunens verksamhetsbidrag (nettoutgifterna) ökar med cirka 9 miljoner euro, dvs. 8,3 procent, jämfört med den ursprungliga budgeten för innevarande år. För att budgeten ska kunna genomföras krävs dock en sträng kostnadsdisciplin.
09.12.2019

Verksamhetscentret Vägskälet blir en sysselsättningsenhet

Verksamhetscentret Vägskälet byter namn i början av nästa år. Den nya Sysselsättningsenhet Vägskälet flyttas samtidigt från Sibbo kommuns social- och hälsovårdsavdelning till utvecklings- och planläggningscentralen.
04.12.2019

Sockengården flyttar i månadsskiftet mellan januari och februari – Kundbetjäningen hålls kvar i Nickby och Söderkulla

Tidtabellen för Sibbo kommunhus, dvs. Sockengårdens, flyttning har preciserats. Sockengården flyttar till Klockarbackavägen i månadsskiftet mellan januari och februari. De nya lokalerna hyrs av Lival. Kommunens kundbetjäning Info fortsätter sin verksamhet som vanligt och betjänar kunderna i biblioteken i Nickby och i Söderkulla. Kunderna kan också boka tid för att träffa sakkunniga som nu arbetar i Sockengården. Möten ordnas vid behov i Nickby centrum eller i den Nya Sockengården vid Klockarbackavägen.
04.12.2019

Info Nickby, kommunens gemensamma kundservice, är stängt 5.12.2019.

Kommunens gemensamma kundtjänst, Info Nickby, på adress Norra skolvägen 2, är stängd torsdagen den 5.12.2019 p.g.a personalens skolning. På måndag betjänar vi igen enligt normal tidtabell, klockan 8-18.
02.12.2019

Avgiftsfria turer i Allaktivitetshallen och ishallstider för allmänheten under jullovet

Sibbo kommuns idrottstjänster ger möjlighet till fritt spelande och motionerande i Allaktivitetshallen under jullovet. Det ordnas också ishallstider för allmänheten.
27.11.2019

Julkalender på Nickby bibliotek

Under december månad finns en unik och stämningsfull utställningsjulkalender på Sibbo huvudbibliotek. Kom och hitta boktips och annat roligt varje dag ända fram till jul!
25.11.2019

Rosk’n Roll meddelar: I fortsättningen sorteras även plastprodukter på avfallsstationerna

Rosk’n Roll börjar separat insamling av hushållens plastprodukter på sina avfallsstationer. Från och med början av december sorteras plastprodukterna separat från avfallslass som lämnas till avfallsstationerna. Hittills har plastprodukterna sorterats som blandavfall.

Arkiv

2019 (237)

2018 (264)

2017 (255)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)