RSS
13.09.2019

Ljus och energi i byarna! -konsertserien fortsätter i höst

Den omtyckta konsertserien Ljus och energi i byarna! ordnas även denna höst i byar runt om i Sibbo. Konserterna fortsätter 14.9 i Tallmo.
Taggar: kultur
12.09.2019

Olika jippon i Sibbo under trafikantveckan

Sibbo kommun deltar i den europeiska trafikantveckan 16–22.9.2019. Syftet med trafikantveckan är att inspirera människorna att reflektera över sina resval och hur de vardagliga resorna påverkar miljön och samhället.
09.09.2019

Nya "småttingsbussar" för dagisbarnen ut i närmiljön

"Småttingsbussarna", dvs. muksubussi, underlättar i fortsättningen Sibbos dagis- och förskolebarns rörlighet och möjligheter att bekanta sig med närmiljön, ta del av kulturutbudet. Sibbo kommuns enhet för småbarnspedagogik har skaffat två muksubussi, alltså elassisterade cyklar.
06.09.2019

Konsert för seniorer 14.9

Ljus och energi i byarna! -konsertserien fortsätter 14.9 i Tallmo.
05.09.2019

Rosk'n Roll meddelar: Främmande växtarter tas emot utan avgift

Rosk'n Rolls avfallsstationer tar från och med nu avgiftsfritt emot skadliga främmande växtarter från hemhushållen.
04.09.2019

Elementtransporter för utvidgning av Nickby Hjärta börjar nästa vecka

Elementtransporter till byggarbetsplatsen för utvidgning av Nickby Hjärta börjar vecka 37, måndagen den 9 september. Transporter körs via Storkärrsgränd (se bilden nedan).
04.09.2019

Anslutningsparkeringen vid Stora Byvägen blir färdig först om ett par veckor

Entreprenören meddelar att följande arbeten ännu inte har slutförts på anslutningsparkeringen och vid Södra skolstigen: strukturskikten, belysningen, kantstenarna, asfalteringen och vägmarkeringarna. Om anslutningsparkeringen tas i bruk när den inte ännu är färdig, blir det mycket svårare att slutföra resten av arbetet vilket leder till ytterligare fördröjningar.
03.09.2019

Vill du bli familjevårdare för äldre?

Familjevård för äldre har startat i Sibbo och vi behöver flera familjevårdare. Med familjevård avses ordnande av omvårdnad och omsorg av en äldre person under en del av dygnet eller dygnet runt i familjevårdarens privathem eller hemma hos den vårdbehövande.

Arkiv

2019 (179)

2018 (264)

2017 (256)

2016 (243)

2015 (173)

2014 (200)

2013 (149)

2012 (138)

2011 (82)

2010 (40)

2009 (9)

2008 (3)