Kungörelser

Fullmäktige har 28.1.2019 beslutat att år 2019 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2019 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi