Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
24.12.2014

Detaljplaneändring för Sibbovikens strand anhängig

Detaljplaneändringen för Sibbovikens strand (plan S 24), som ingår i kommunens planläggningsprogram 2015–2018, inleds.
22.12.2014

Kommunens service under jultiden 2014-2015

Ämbetsverkets kanslier, kommunens kundtjänst Info, kassa och växel är stängda 23–26.12.2014 och 1–2.1.2015. På nyårsafton 31.12.2014 stänger de kl. 14.
18.12.2014

Meddelande om byggnadstillsynens taxa för myndighetsuppgifter

Till taxan för myndighetsuppgifter, som Sibbo kommunfullmäktige godkände 10.12. 2012 § 117, har gjorts en indexhöjning.
18.12.2014

Inlämnande av anmärkningar om utredningen om sammanslagning av kommunerna i mellersta Nyland, framställningen om kommunindelning i metropolområdet och utredningen om sammanslagning av kommunerna i östra Nyland

Med anledning av utredningarna ordnas två diskussionsmöten för kommuninvånarna: på svenska i Sipoonlahden koulu, Fröken Miilis väg 6, 14.1.2015 kl. 18–20 och på finska i Topeliussalen, Norra Skolvägen 2, 15.1.2015 kl. 18–20. Välkommen!
10.12.2014

Kungörelse om beslut enligt miljöskyddslagen

Nylands NTM-cetral har beviljat Rudus Oy beslut som gäller sanering av förorenad mark på adressen Kervovägen 507.

Arkiv

2020 (44)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar