Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
17.11.2014

Kungörelse om tillståndsansökan enligt vattenlagen

Kitö Vattenandelslag - Kitön Vesiosuuskunta ansöker om tillstånd för byggande av vattenledning, tryckavlopp och ljuskabel på havsområdet runt Kitö.
10.11.2014

Kungörelse om beslut enligt miljöskyddslagen

Regionförvaltningsverket i Södra Finland har med sitt beslut 10.11.2014 granskat Nordsjö hamns miljötillstånds bestämmelser.
05.11.2014

Premiering av Sibbo kommuns bästa idrottare 2014

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar åter framgångsrika idrottare. För att sektionen skall ha tillgång till möjligast fullständiga uppgifter behövs meritförteckningen för de idrottare som år 2014 har erhållit FM-guld eller värdefullare medaljer.
03.11.2014

Möte för att utse representanter till handikapprådet i Sibbo

Mötet hålls 26.11.2014 kl. 18.00 i Kommunstyrelsens mötesrum på Sockengården, Stora Byvägen 18.

Arkiv

2020 (45)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar