Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
25.09.2014

Fullmäktigemöte 6.10.2014

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 6 oktober 2014 kl. 18.00.
25.09.2014

Utkastet till den uppdaterade planstommen för Nickby gård III läggs fram

Planstommen för Nickby gård III är en översiktsplan som styr planläggningen för området.
25.09.2014

Utkastet till detaljplan för Nevas gård läggs fram

Detaljplaneutkastet är framlagt 25.9–31.10.2014 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby under kansliets öppettider samt i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, Söderkulla.
18.09.2014

Förslag till detaljplaneändring för Skillnaden (plan N 41)

Förslaget till detaljplaneändring för Skillnaden gäller kvarter 2009 på detaljplaneområdet för Nickby centrum, delar av gatuområden på Stora Byvägen och Nybrovägen, och hela gatuområdet på Lötensgränd.
15.09.2014

Inbjudan till informationsmöte 23.9.2014 kl. 17-18.30

Nylands närings-, trafik- och miljöcentral och Sibbo kommun utarbetar en vägplan för landsväg 1521 i syfte att bygga en gång- och cykelväg på avsnittet Nissbacka–Nickby. I vägplanen ingår byggandet av en gång- och cykelväg på en sträcka av ca 7,3 kilometer.
11.09.2014

Förbättring av Nya Borgåvägen (LV170) vid Amiralsvägens korsning

Byggandet av rondellen i korsningen av Nya Borgåvägen och Amiralsvägen påbörjas vecka 39 i september. Arbetet blir färdigt i december 2014.
11.09.2014

N 50 Detaljplaneändring för Nickby bussterminal anhängig

Arbetet med detaljplaneändringen för Nickby nya bussterminal har inletts med att utarbeta ett program för deltagande och bedömning som innehåller information om utgångspunkterna för planläggningen och om förfarandet för deltagande och växelverkan.
11.09.2014

Sibbo kommun säljer tomter för boende och Tasby gård i Söderkulla

Sibbo kommun säljer på basis av anbud Tasby gård samt en småhus-/radhustomt i Hansas och tre tomter för gruppbyggande i Tasträsk.
01.09.2014

Valtuuston kokous 8.9.2014

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessman-salen måndagen den 8 september 2014 kl. 18.00.

Arkiv

2020 (44)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar