Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
28.08.2014

Bidrag för allmännyttiga samfunds fastighetsskatt 2014

I Sibbo registrerade allmännyttiga samfund som idkar idrotts-, ungdoms- eller kulturverksamhet har möjlighet att ansöka om bidrag för fastighetsskatten för föreningshus eller motsvarande hos Sibbo kommuns fritidssektion, PB 7, 04131 SIBBO.
28.08.2014

Detaljplaneändring för Massby ridcentrum anhängig

Detaljplaneändringen för Massby ridcenter (M 2), som ingår i kommunens planläggningsprogram 2014–2017, inleds.
14.08.2014

Detaljplan som trätt i kraft

Fullmäktige har genom sitt beslut 5.5.2014 (§ 43) godkänt detaljplanen för Box hantverkarcentrum (plan BOX 1).
14.08.2014

Utvecklingsplanen för Sibbo kommuns vattentjänster

Vattentjänsters förslag till utvecklingsplan är framlagt offentligt 23.6–31.8.2014 i Sockengården (Stora byvägen 18)
07.08.2014

Miljövårdschefens beslut

Eriksnäs asukasyhdistys har ansökt om lov för nöjestillställning. Beslutet har angets 6.8.2014
07.08.2014

Motionsgrupper hösten 2014

Anmäl dig till höstens motionsgrupper!
07.08.2014

Kommunstyrelsens sammanträden hösten 2014

Kommunstyrelsen i Sibbo håller sammanträden enligt följande: 26.8, 9.9, 23.9, 20-21.10, 11.11, 25.11, 9.12.
07.08.2014

Ansökan om reparationsunderstöd för åldringar och handikappade

Reparationsunderstöd beviljas på sociala grunder för reparation av bostäder för krigsveteraner, äldre (65 år) och handikappade.
07.08.2014

Detaljplaner som trätt i kraft

Detaljplanerna för N53 och S17A träder i kraft genom denna kungörelse.

Arkiv

2020 (44)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar