Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
19.06.2014

Tillståndsansökan enligt terrängtrafiklagen (TTL 30 §)

Team Sipoon Pojat rf ansöker om tillstånd enligt terrängtrafiklagen 30 § för en bana för övningskörningar
19.06.2014

Godkända detaljplaneändringar

55 § Ändring av detaljplan för kvarter 2028 (Ullala) (N 53) och 56 § Detaljplaneändring för Söderkulla K-market (S 17 A).
19.06.2014

Utvecklingsplanen för Sibbo kommuns vattentjänster framlagd

Vattentjänsters förslag till utvecklingsplan är offentligt framlagt 23.6–31.8.2014
18.06.2014

Miljövårdschefens beslut

Maanrakennus Wiik Oy Ab "Brytning och krossning"
06.06.2014

Ekokem-Palvelut Oy

Detta meddelande har anslagits på Sibbo kommuns anslagstavla. 6.6.2014
05.06.2014

Den kommunala servicen sommaren 2014

Ämbetsverkets kanslier och kommunens kassa är stängda 7.7–3.8.2014.

Arkiv

2020 (44)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar