Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
28.05.2014

Fullmäktiges möte 9.6.2014

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessman-salen måndagen den 9 juni 2014 kl. 18.00.
22.05.2014

Detaljplan som trätt i kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 7.4.2014 (§ 28) godkänt detaljplaneändringen för Domino-kvarteret (plan N 46).
22.05.2014

Upphävande av planer träder i kraft

Upphävandet av Söderkulla 2015 delgeneralplan och upphävande av södra delen av detaljplanen för Söderkulla träder i kraft genom denna kungörelse.
15.05.2014

Ansökan anhängig hos byggnadstillsynen i Sibbo kommun

Etapp 5 av logistikcentralens byggprojekt, där bygglov ansöks för en 23983 m² stor del av en byggnad.
12.05.2014

Anmälan om verksamhet som förorsakar speciellt störande buller och skakningar (MSL 60 §)

Enligt anmälan ska företaget utföra rivningsarbete i Nickby på adressen Stora byvägen 12. Det planerade arbetet pågår 9.6 – 29.8.2014.
08.05.2014

Detaljplan som trätt i kraft

Detaljplaneändringen för OP-kvarteret träder i kraft genom denna kungörelse.
05.05.2014

Detaljplan som trätt i kraft

BA 3 Detaljplan för Bastukärrs arbetsplatsområde träder i kraft genom denna kungörelse.

Arkiv

2020 (44)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar