Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
30.04.2014

Europaparlamentsvalet 2014 i Sibbo

Europaparlamentsval förrättas i Finland söndagen den 25 maj 2014 kl. 9.00–20.00.
30.04.2014

Miljösyn

Byggnads- och miljöutskottet meddelar att i enlighet med byggnadsordningen för Sibbo kommun förrättas miljösyn under maj månad innevarande år för konstaterande av att fastigheterna är i skick och miljön hålls snygg.
28.04.2014

Fullmäktiges möte 5.5.2014

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessman-salen måndagen den 5 maj 2014 kl. 18.00.
25.04.2014

Hörande om den externa räddningsplanen för Sköldvik industriområde

Räddningsverket i Östra Nyland bereder en extern räddningsplan för Sköldvik industriområde.
17.04.2014

Nationella veterandagen 27 april 2014

Sibbo kommun inbjuder samtliga sibboveteraner från vinter- och fortsättningskriget och deras makor samt krigsänkor att fira den nationella veterandagen.
17.04.2014

G18 Förslag till delgeneralplan för Eriksnäs framlagt

Avsikten är att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkningar för Eriksnäs, som ligger öster om Sibboviken, söder om Söderkulla.
10.04.2014

N 46 Detaljplaneändring för Domino-kvarteret godkänd

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.4.2014 (§ 28 ) godkänt detaljplaneändringen för Domino-kvarteret (N 46).
10.04.2014

Delgeneralplan för Box bytätort träder i kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sina beslut 28.2.2011 § 26 och 3.10.2011 § 86 godkänt delgeneralplanen för Box bytätort.
07.04.2014

Diskussionsmöte om kommunreformerna den 14 april

Sibbo kommun ordnar ett öppet diskussionsmöte om alla de sammanslagsutredningar som Sibbo är med i, för alla intresserade måndagen den 14 april 2014 kl. 17.30–19.00 på Söderkulla skolcentrum, Lärdomsvägen 6 (på svenska) och kl. 19.30–21.00 i Servicehemmet Elsie, Jussasvägen 18 K (på finska).
03.04.2014

Användningsturer i gymnastiksalar hösten 2014 och våren 2015

Föreningar, företag, privatpersoner m.fl. kan ansöka om ordinarie användningsturer i den underjordiska allaktivitetshallen (4 x 300 m²) i Nickby, gymnastiksalarna i Sibbo skolcentrum (405 m²), i Lukkarin koulu (280 m²), i Jokipuiston koulu (254 m²), i Alvägens skola (254 m²), i Kyrkoby skola (148 m²), i Talman koulu (300 m²) i Söderkulla skolcentrum, (590 m²), i Sipoonlahden koulu (606 m²), och i Boxby skola (216 m²).

Arkiv

2020 (44)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar