Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
27.03.2014

K 8 B Detaljplaneändring för Sandbackavägen anhängig

Arbetet med K 8 B Detaljplaneändring för Sandbackavägen som ingår i kommunens planläggningsprogram 2014–2017 inleds.
20.03.2014

N 42 Detaljplaneändring för OP-kvarteret godkänd

Fullmäktige har genom sitt beslut 10.3.2014 (§ 20) godkänt detaljplaneändringen för OP-kvarteret (N 42).
13.03.2014

Meddelande om miljötillståndsansökan

Kari Ikävalko ansöker i enlighet med 28 § i miljöskyddslagen (86/2000) om tillstånd för djurstall.
13.03.2014

Ansökan anhängig hos byggnadstillsynen i Sibbo kommun

Kiinteistö OY Sipoon PT-logistiikkakeskus och Sibbo kommun ansöker om bygglov i enlighet med 131 § i markanvändnings- och bygglagen för byggnader som betjänar logistikcentralen i kvarter 700 på Bastukärrs detaljplaneområde i Mårtensby i Sibbo kommun. I logistikcentralen lagras och plockas SOK:s dagligvaror.
06.03.2014

Underhållsbidrag för enskilda vägar 2014

Bidrag för underhåll av enskilda vägar kan sökas senast 4.4.2014. Även vägar vilka inlämnat anhållan om bildande av väglag kan ansöka om bidrag.
06.03.2014

Förbättring av landsväg 1521

Trafikverket har genom sitt beslut 4921/0720/2013, 4.12.2013 godkänt vägplanen ”Förbättring av landsväg 1521 Nissbacka – Nickby på avsnittet lv 140 –Sibbos gräns, Vanda, Sibbo”.

Arkiv

2020 (44)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar