Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
27.02.2014

Välkommen med och planera området för Nickby gård!

Arbetet med uppdateringen av planstommen för Nickby gård III börjar. Vi anordnar en öppen planeringskväll torsdag 13.3.2014 kl. 16-20 i Sibbo huvudbibliotek, Nickby.
27.02.2014

Understöd till frontveteraner i Sibbo

År 2014 betalas understöd till frontveteraner, deras änkor och makor som är bosatta i Sibbo kommun enligt följande:
20.02.2014

Delgeneralplan som trätt i kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 13.6.2011 § 73 godkänt Delgeneralplan för skärgården och kusten.
13.02.2014

Lediganslående av hyresbostäder

Kunta-Asunnot/Aravat Oy och Sibbo kommun lediganslår hyresbostäder som blir lediga under år 2014 att sökas.
13.02.2014

Anhängig hos Sibbo kommuns byggnadstillsyn

Talma Invest Oy ansöker om tillstånd för miljöåtgärd i enlighet med 128 § i markanvändnings- och bygglagen, för byggande av dagvattenbassäng på fastigheterna Sandbacka, RN:o 3:145 och Granhagen, RN:o 3:103 i Mårtensby i Sibbo kommun.
11.02.2014

Skolinskrivning samt anmälan till förskoleundervisning

Anmälan av nya elever till den grundläggande utbildningen samt förskoleundervisningen i Sibbo kommun sker onsdagen den 12 februari 2014 kl. 16.00 - 19.00
06.02.2014

Understöd för vänortsverksamhet

Lokala registrerade föreningar med prioritering på kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar kan söka bidrag för vänortsverksamhet. Ansökningstiden är fortlöpande och bidraget beviljas mot förverkligad och redovisad resa.
06.02.2014

Understöd för ungdomsverksamhet

Lokala ungdomsföreningar och ungdomsgrupper kan ansöka om verksamhetsunderstöd och projektunderstöd för sin verksamhet.

Arkiv

2020 (44)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar