Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
11.02.2014

Skolinskrivning samt anmälan till förskoleundervisning

Anmälan av nya elever till den grundläggande utbildningen samt förskoleundervisningen i Sibbo kommun sker onsdagen den 12 februari 2014 kl. 16.00 - 19.00
06.02.2014

Understöd för vänortsverksamhet

Lokala registrerade föreningar med prioritering på kultur-, idrotts- och ungdomsföreningar kan söka bidrag för vänortsverksamhet. Ansökningstiden är fortlöpande och bidraget beviljas mot förverkligad och redovisad resa.
06.02.2014

Understöd för ungdomsverksamhet

Lokala ungdomsföreningar och ungdomsgrupper kan ansöka om verksamhetsunderstöd och projektunderstöd för sin verksamhet.
06.02.2014

Understöd för idrottsverksamhet

I kommunen verksamma föreningar och organisationer kan skriftligen hos fritidssektionen anhålla om understöd för sin idrottsverksamhet:
06.02.2014

Understöd för kulturverksamhet

Projekt- och konstnärsunderstöd
06.02.2014

Skol- och lovdagarna läsåret 2014-2015

Bildningsutskottet har 25.11.2013 fastställt följande arbetstider och lov vid de skolor som tillhör kommunens grundläggande undervisning och gymnasier läsåret 2014 -2015:
30.01.2014

Förslagen till upphävande av delgeneralplan för Söderkulla 2015 och upphävande av södra delen av detaljplan för Söderkulla läggs fram

Förslagen till upphävandet av delgeneralplan för Söderkulla 2015 och detaljplan för södra delen av Söderkulla kvarter 046-049 som ingår i kommunens planläggningsprogram för åren 2013-2016 läggs fram.
30.01.2014

Fullmäktiges möte 10.2.2014

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 10 februari 2014 kl. 18.00.
30.01.2014

N 53 Ändring av detaljplan för kvarter 2028 anhängig

Arbetet med N 53 Ändring av detaljplan för kvarter 2028 som ingår i kommunens planläggningspro-gram för åren 2014–2017 inleds.

Arkiv

2020 (44)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar