Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
13.03.2014

Meddelande om miljötillståndsansökan

Kari Ikävalko ansöker i enlighet med 28 § i miljöskyddslagen (86/2000) om tillstånd för djurstall.
13.03.2014

Ansökan anhängig hos byggnadstillsynen i Sibbo kommun

Kiinteistö OY Sipoon PT-logistiikkakeskus och Sibbo kommun ansöker om bygglov i enlighet med 131 § i markanvändnings- och bygglagen för byggnader som betjänar logistikcentralen i kvarter 700 på Bastukärrs detaljplaneområde i Mårtensby i Sibbo kommun. I logistikcentralen lagras och plockas SOK:s dagligvaror.
06.03.2014

Underhållsbidrag för enskilda vägar 2014

Bidrag för underhåll av enskilda vägar kan sökas senast 4.4.2014. Även vägar vilka inlämnat anhållan om bildande av väglag kan ansöka om bidrag.
06.03.2014

Förbättring av landsväg 1521

Trafikverket har genom sitt beslut 4921/0720/2013, 4.12.2013 godkänt vägplanen ”Förbättring av landsväg 1521 Nissbacka – Nickby på avsnittet lv 140 –Sibbos gräns, Vanda, Sibbo”.
27.02.2014

Välkommen med och planera området för Nickby gård!

Arbetet med uppdateringen av planstommen för Nickby gård III börjar. Vi anordnar en öppen planeringskväll torsdag 13.3.2014 kl. 16-20 i Sibbo huvudbibliotek, Nickby.
27.02.2014

Understöd till frontveteraner i Sibbo

År 2014 betalas understöd till frontveteraner, deras änkor och makor som är bosatta i Sibbo kommun enligt följande:
20.02.2014

Delgeneralplan som trätt i kraft

Fullmäktige i Sibbo har genom sitt beslut 13.6.2011 § 73 godkänt Delgeneralplan för skärgården och kusten.
13.02.2014

Lediganslående av hyresbostäder

Kunta-Asunnot/Aravat Oy och Sibbo kommun lediganslår hyresbostäder som blir lediga under år 2014 att sökas.
13.02.2014

Anhängig hos Sibbo kommuns byggnadstillsyn

Talma Invest Oy ansöker om tillstånd för miljöåtgärd i enlighet med 128 § i markanvändnings- och bygglagen, för byggande av dagvattenbassäng på fastigheterna Sandbacka, RN:o 3:145 och Granhagen, RN:o 3:103 i Mårtensby i Sibbo kommun.

Arkiv

2020 (49)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar