Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
12.05.2014

Anmälan om verksamhet som förorsakar speciellt störande buller och skakningar (MSL 60 §)

Enligt anmälan ska företaget utföra rivningsarbete i Nickby på adressen Stora byvägen 12. Det planerade arbetet pågår 9.6 – 29.8.2014.
08.05.2014

Detaljplan som trätt i kraft

Detaljplaneändringen för OP-kvarteret träder i kraft genom denna kungörelse.
05.05.2014

Detaljplan som trätt i kraft

BA 3 Detaljplan för Bastukärrs arbetsplatsområde träder i kraft genom denna kungörelse.
30.04.2014

Europaparlamentsvalet 2014 i Sibbo

Europaparlamentsval förrättas i Finland söndagen den 25 maj 2014 kl. 9.00–20.00.
30.04.2014

Miljösyn

Byggnads- och miljöutskottet meddelar att i enlighet med byggnadsordningen för Sibbo kommun förrättas miljösyn under maj månad innevarande år för konstaterande av att fastigheterna är i skick och miljön hålls snygg.
28.04.2014

Fullmäktiges möte 5.5.2014

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessman-salen måndagen den 5 maj 2014 kl. 18.00.
25.04.2014

Hörande om den externa räddningsplanen för Sköldvik industriområde

Räddningsverket i Östra Nyland bereder en extern räddningsplan för Sköldvik industriområde.
17.04.2014

Nationella veterandagen 27 april 2014

Sibbo kommun inbjuder samtliga sibboveteraner från vinter- och fortsättningskriget och deras makor samt krigsänkor att fira den nationella veterandagen.
17.04.2014

G18 Förslag till delgeneralplan för Eriksnäs framlagt

Avsikten är att utarbeta en delgeneralplan med rättsverkningar för Eriksnäs, som ligger öster om Sibboviken, söder om Söderkulla.
10.04.2014

N 46 Detaljplaneändring för Domino-kvarteret godkänd

Fullmäktige har genom sitt beslut 7.4.2014 (§ 28 ) godkänt detaljplaneändringen för Domino-kvarteret (N 46).

Arkiv

2020 (44)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar