Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
03.04.2014

Simskola sommaren 2014

Yngsta barnen som får delta i simskolan är 2009 födda
03.04.2014

Idrottsskola

Idrottsskola för barn i åldern 8–13 år ordnas i allaktivitetshallen i Nickby 2.6-6.6.2014 (tvåspråkig)
03.04.2014

LIFE SAVER – kurs

På kursen övar vi livräddningens grunder samt förbättrar simtekniken. Målet är att vi lär oss livrädda en annan utan att utsätta oss själva i fara.
03.04.2014

Förslag till detaljplaneändring för kvarter 2028 (plan N 53)

Planändringsområdet omfattar kvarter 2028 och ligger i korsningen av Nickbyvägen, Östra Storkärrsgränd och Storkärrsgränd.
03.04.2014

N 40 Detaljplaneförslaget och byggsättanvisningarna för Sibbo Ådal läggs fram

Onsdag 23.4.2014 kl. 16.30–18.30 presenteras detaljplaneförslaget vid en planutställning i Sibbo huvudbibliotekets temarum för boende. Välkommen!

Arkiv

2020 (51)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar