Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
31.10.2014

Kungörelse angående beslut om tillfälligt buller

Närings-, trafik- och miljöcentralen i Nyland har den 29 oktober 2014 fattat beslut beträffande anmälan om störande buller och skakningar enligt 118 § miljöskyddslagen. Rally Drivers Team Rf. har getts ett beslut som gäller AT-Tuote rally 8.11.2014.
30.10.2014

Fullmäktiges sammanträde 10.11.2014

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Wessmansalen måndagen den 10 november 2014 kl. 14.
30.10.2014

Protokollen från Östersundomkommitténs sammanträden

Protokollen från Östersundomkommitténs sammanträden hålls offentligt framlagda åttonde arbetsdagen efter sammanträdet
29.10.2014

Anmälan om tillfällig verksamhet som förorsakar buller och skakningar (MSL 60 §)

Enligt anmälan ska företaget utföra pålning i anknytning till byggprojektet Nickby hjärta vid Stora Byvägen 12, vid Nickby skolcentrum
28.10.2014

Kungörelse om miljötillståndsbeslut

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo har på sitt möte 15.10.2014 gett följande beslut enligt miljöskyddslagen:
22.10.2014

Influensavaccinering (säsongsinfluensavaccin)

Hösten 2014 utförs vaccinationer vid Sibbo hälsocentral.
16.10.2014

Utställningsansökan/ Sibbo huvudbibliotek

Du kan ansöka om en månadslång utställningstid för tiden 02/2014- 01/2015. Ansökan bör vara inlämnad senast 17.11 kl.15.00.
09.10.2014

T 8 Detaljplaneändring för Stenkulla anhängig och T 7 Utvidgning av detaljplan och detaljplaneändring för Hassellunden anhängig

Vi ordnar i anknytning till båda planprojekten en öppen planeringseftermiddag måndag 20.10.2014 i Söderkulla i Sipoonlahden koulu (Fröken Miilis väg 6, 1:a vån.). Vid tillställingen kan du framföra dina egna förslag för utveckling av området. Välkommen vid en tidpunkt som passar dig mellan 14 och 18.
02.10.2014

Ansökan anhängig hos byggnadstillsynen i Sibbo kommun

If Sibbo-Vargarna r.f. ansöker om bygglov enligt § 131 i markanvändnings- och bygglagen för en fotbollshall med övertryck på en tomt på Sibbo kommuns detaljplaneområde i Nickby i kvarter 1029 bakom Lukkarin koulu, på adressen Klockarvägen 2.
01.10.2014

Egnahemshustomter till salu på Tasträsk detaljplaneområde

Sibbo kommun säljer 20 tomter för egnahemshus (AO) på detaljplaneområdet Tasträsk III.

Arkiv

2020 (44)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar