Kungörelser

Fullmäktige har 24.2.2020 beslutat att år 2020 publiceras kommunala kungörelser och rekryteringsannonser på kommunens webbplats.

År 2020 är tidningarna Östnyland och Sipoon Sanomat kommunens officiella kungörelsetidningar och där publiceras de kungörelser som enligt lag ska kungöras i tidningar. Den kungörande myndigheten kan också från fall till fall besluta om att publicera kungörelserna och annonserna i andra medier.

Andra aktörers kungörelser hittar du här.

Suomeksi

RSS
30.01.2014

Ansökan om reparations- och energiunderstöd år 2014

Tilläggsuppgifter och ansökningsblanketter ger boendeservicesekreterare Maria Granqvist, tfn 09 2353 6804.
23.01.2014

Lövhyddans friluftsområde

Bildningsutskottets fritidssektion meddelar att organisationer, föreningar, utskott och dylika som är hemmahörande i Sibbo kan anhålla om hyrning av Lövhyddans friluftsområde för läger- och kursverksamhet eller annan motsvarande verksamhet.
16.01.2014

Kommunstyrelsens sammanträden våren 2014

Kommunstyrelsen i Sibbo håller sammanträden enligt följande: 28.1, 11.2, 25.2, 11.3, 25.3, 8.4, 22.4, 6.5, 20.5, 3.6, 17.6.2014
16.01.2014

Framläggande av protokoll

Sibbo kommuns utskotts och sektioners protokoll hålls offentligt framlagda i enlighet med 63 § i kommunallagen på respektive enhet enligt följande:
03.01.2014

Detaljplaner läggs fram

Förslag till ändring av detaljplan för Domino-kvarteret (plan N 46)och förslag till ändring av detaljplan för SR-Rauta kvarteret (plan N 44)läggs fram för påseende 3.1-3.2.2014
03.01.2014

Meddelande om miljövårdsmyndighetens nya taxa

Fullmäktige i Sibbo godkände den 11.11.2013 de allmänna avgiftsgrunderna och dess motiveringar för kommunens miljövårdsmyndighet.

Arkiv

2020 (45)

2019 (79)

2018 (89)

2017 (70)

2016 (63)

2015 (68)

2014 (96)

2013 (86)

2012 (112)

2011 (79)

2010 (75)

2009 (1)

Taggar