< Kungörelser
02.07.2020

T6 Detaljplan för östra Tasträsk, det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning läggs fram

Planeringsområdet är beläget öster om Tasträsk, ungefär 1–1,5 kilometer från Söderkulla centrum. Planeringsområdet är huvudsakligen i privat och delvis i Sibbo kommuns ägo. Målet med planen är att undersöka möjligheterna till tilläggsbyggande på planområdet, anvisa en ny matargata samt fastställa och värna om områdets lanskapsmässiga och kulturhistoriska värden samt naturvärden. Planens uppdaterade program för deltagande och bedömning läggs fram och kungörs framlagt eftersom planområdet utvidgats. Planeringsområdets areal är ca 48 ha.

Det uppdaterade programmet för deltagande och bedömning är framlagt i enlighet med MarkByggL 63 § under tiden 2.7 – 31.8.2020 vid kundbetjäningen Info Nickby (Norra Skolvägen 2) under Infons öppettider, i Söderkulla bibliotek 10.8-31.8 (Amiralsvägen 2) och på kommunens webbplats www.sibbo.fi/t6.

Eventuella åsikter ska vara kommunen tillhanda senast 31.8.2020 kl. 16:00, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn: T 6 östra Tasträsk. Tilläggsuppgifter ger planläggare Pieta Kupiainen, tfn. 050 432 8644, samt detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957. E-postadress:fornamn.efternamn@sibbo.fi.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 2.7.2020


Senast ändrat
30.06.2020