< Kungörelser
18.06.2020

Planläggningsöversikten 2020 och planläggningsprogrammet 2020–2024 har publicerats

I den årliga planläggningsöversikten redogörs för planprojekt som är anhängiga eller kommer att anhängiggöras inom den närmaste tiden i Sibbo kommun och Nylands förbund. Dessutom berättas där kort om kommunens andra markanvändningsprojekt och trafikplanering samt ur kommunens perspektiv betydande regionalt samarbete.

Planläggningsöversikten 2020 (inbegriper planläggningsprogrammet för åren 2020–2024) finns framlagd på kommunens webbplats på adressen www.sibbo.fi>Boende och miljö>planläggning>planläggningsöversikt och -program.

Man kan också bekanta sig med planläggningsöversikten fram till 31.8.2020 vid Info i Nickby, Norra Skolvägen 2, 01430 Sibbo och vid Info i Söderkulla, Amiralsvägen 2, II vån, 01150 Söderkulla. Biblioteket i Söderkulla öppnas efter sommarlovet 10.8.

Utvecklings- och planläggningscentralen

Sibbo 18.6.2020


Senast ändrat
15.06.2020