< Kungörelser
07.04.2020

Fullmäktiges sammanträde 14.4.2020

Fullmäktige i Sibbo sammanträder till ett extra möte på läktaren vid Söderkulla gård (Söderkullavägen 701, Sibbo) tisdagen den 14 april 2020 kl. 17.00. Vid sammanträdet behandlas en ändring av Sibbo kommuns förvaltningsstadga så att fullmäktiges möten i fortsättningen kan hållas också elektroniskt.

På fullmäktiges möte, som hålls utomhus, följs strikt bestämmelserna om säkerhetsavstånd och andra skyddsåtgärder på grund av coronaviruset. Rekommenderas att endast fullmäktigemedlemmar är närvarande.

Föredragningslistan publiceras på kommunens webbplats den 7 april 2020. Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 15 april 2020.

 

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande


Senast ändrat
08.09.2020