< Kungörelser
23.10.2019

INFLUENSAVACCINERING (säsongsinfluensavaccin)

Hösten 2019 utförs influensavaccinationer enligt följande:

1. Alla barn som fyllt 6 månader och är under 7 år vaccineras mot influensa med tidsbeställning.

Under samma besök kan även barnets närmaste familjemedlemmar vaccineras. Alla bör ha en egen vaccinationstid.

Vecka 49, 2.12-5.12.2019, vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla

 • Första gången ett barn vaccineras mot influensa får det två injektioner med cirka en månads intervall. Under de följande åren räcker det med en injektion.

Vecka 3, 13.1-17.1.2020, vid rådgivningarna i Nickby och Söderkulla

 • Den andra vaccinationsomgången. Också för dem som inte vaccinerades vecka 49.

För barnens influensavaccin

 • beställ tid via Internet på adressen https://tkajanvaraus.sipoo.fi/ajanvaraus/app
 • beställ tid per telefon hos hälsovårdarna
 • besök rådgivningens öppna mottagning (utan tidsbeställning) måndagar kl. 8-9 på Nickby rådgivning samt fredagar kl. 8-9 på Söderkulla rådgivning
 • Barnens vaccinering kan även ske i samband med de normala rådgivningsbesöken under influensavaccineringsperioden.

2. Gravida kvinnor vaccineras från mitten av november i samband med de normala besöken på mödrarådgivningarna i Nickby och Söderkulla.

De närmaste familjemedlemmarna kan också vaccineras under samma besök.

Kostnadsfri vaccinering med tidsbeställning på hälsostationerna i Nickby och Söderkulla, samt vid Söderkulla apoteks hälsovårdspunkt Söderpointti vecka 48-51, 25.11-20.12.2019 (ej 6.12.). För följande riskgrupper:

3. Alla 65 år fyllda personer

Då även friska och aktiva 65 år fyllda personer vaccineras uppnås maximal nytta av vaccinationerna.

4. Personer som hör till följande medicinska riskgrupper (7–64-åringar):

 • kronisk hjärt- eller lungsjukdom
 • kronisk ämnesomsättningssjukdom, såsom diabetes eller nedsatt binjurebarksfunktion
 • kronisk leversjukdom eller leverinsufficiens
 • en sjukdom som orsakar nedsatt immunförsvar, t.ex. leukemi, lymfom, HIV-infektion eller sviter av splenektomi
 • en behandling som försämrar immunförsvaret, t.ex. i anslutning till en organtransplantation, cancerterapi eller en autoimmunsjukdom
 • en kronisk neurologisk eller neuromuskulär sjukdom
 • andra sjukdomar som eventuellt ökar risken för allvarlig influensa

5. Närstående till personer med risk att insjukna i allvarlig influensa

Det är ändamålsenligt att vaccinera närstående till personer som lider av immunbrist eller andra sjukdomar, äldre personer samt spädbarn och gravida kvinnor.

6. Män som rycker in i beväringstjänst och kvinnor som rycker in i frivillig militärtjänst

7. Personer som jobbar i nära patient- eller klientkontakt inom social- och hälsovården är berättigade till gratis vaccinering mot säsongsinfluensa. Rekommendationen gäller också personer som deltar i städning och kostservice i patientutrymmen. Vaccinationer rekommenderas också för personalen inom barndagvården samt apotekspersonal.

Tid för vaccinering kan beställas via Internet på adressen https://tkajanvaraus.sipoo.fi/ajanvaraus/app eller per telefon 09 2353 6001 vardagar kl. 9–15.

Influensavaccinering ordnas även i samband med servicedagarna, se nedan. Tillfället är öppet för alla som nämnts i punkterna 3-7, kräver ingen tidsbeställning.

 • Servicehuset Linda, bibliotek (Amiralsvägen 6, Söderkulla) 18.11.2019 kl 13-15
 • Må bra dagarna i Träskberga (Nevasvägen 340, Träskby) 2.12.2019 kl 12-15
 • Servicedagarna i Widegård (Paipisvägen 1134, Norra-Paipis) 5.12.2019 kl 12-15

Personer som fyllt 65 år kan även utnyttja servicehandledningens mottagningstider måndag och tisdag kl. 9-11. Tidsbeställning på tfn 0406616278.

Vaccineringstiderna gäller även personer som själva köpt vaccinet på apoteket.

Vänligen undvik andra hälsovårdsärenden i samband med vaccinationsbesöket.


 

Skolelever och studerande som hör till riskgruppen kan vaccinera sig på skolhälsovårdarens mottagning. Mera information om tidsbeställningen skickas via Wilma inom kort.


Senast ändrat
07.11.2019