< Kungörelser
23.04.2019

Ansökan anhängig hos byggnadstillsynen i Sibbo kommun - Sökande If Sibbo Vargarna r.f.

If Sibbo Vargarna r.f. söker om ändring av det byggnadslov som beviljats 15.10.2014 för en övertrycksfotbollshall på Sibbo kommuns detaljplaneområde i Nickby vid adressen Klockarvägen 2. I det byggnadslov som beviljats 2014 förutsätts att hallens duk årligen tas ned till sommaren. Innehållet i den ansökan om ändring av byggnadslov som nu är anhängig är att hallen hålls uppblåst året om.

De vilkas fördel eller rätt saken berör har med anledning av ansökan möjlighet att framföra en skriftlig anmärkning (tiden mellan 23.4.-7.5.2019); även andra än ovannämnda parter har rätt att framföra sin åsikt om ansökan.

Skriftliga anmärkningar och åsikter ska lämnas in senast 7.5.2019 kl. 14.00 till adressen Sibbo kommun, byggnads- och miljöutskottet, PB 7, 04131 SIBBO. Av anmärkningarna och åsikterna ska därtill framgå inlämnarens kontaktuppgifter och namn. Ärendet kan avgöras även om anmärkningar och åsikter inte lämnas in inom utsatt tid.

Mer information ger byggnadstillsynschef Ulla-Maija Upola, ulla-maija.upola@sibbo.fi eller tfn 040 191 6032.

Sibbo 15.4.2019

Byggnads- och miljöutskottet


Senast ändrat
18.04.2019