< Kungörelser
11.04.2019

E4 A Detaljplan för Jontas idrottspark, förslaget framlagt

Förslaget till detaljplan är framlagt i enlighet med MarkByggL 65 § och MarkByggF 27 § under tiden 11.4 - 13.5.2019 vid kundbetjäningen INFO (Norra Skolvägen 2, Nickby) under bibliotekets öppettider och i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) samt på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner.

De skriftliga anmärkningarna ska vara kommunen tillhanda senast 13.5.2019 kl 15.30, adress Sibbo kommun, Registrering, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till adressen registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Tilläggsuppgifter ger detaljplanechef Jarkko Lyytinen, tfn 050 409 3957, jarkko.lyytinen@sibbo.fi.

Kommunstyrelsen

11.4.2019


Senast ändrat
09.04.2019