< Kungörelser
11.04.2019

Godkänd detaljplan, K9 Detaljplaneändring för Söderkulla företagsområde

Markanvändningssektionen har genom sitt beslut 1.4.2019 § 36 godkänt K9 Detaljplaneändring för Söderkulla företagsområde. Protokollet över beslut om godkännande finns framlagt från och med den 9 april 2019 i kommunens allmänna datanät.

 

Markanvändningssektionen

Sibbo 11. 4.2019


Senast ändrat
08.04.2019