< Kungörelser
08.04.2019

Riksdagsvalet i Sibbo 2019

Riksdagsval förrättas i Finland söndagen den 14 april 2019 kl. 9.00–20.00.
Befolkningsregistercentralen sänder ut ett meddelandekort till de röstberättigade enligt de uppgifter som fanns antecknade i befolkningsdatasystemet 22.2.2019. Den som inte fått kortet, eller vars kort har felaktiga uppgifter, bör kontakta magistraten i Borgå, tfn 029 553 6370.

Förhandsröstning

I Sibbo förrättas förhandsröstning 3.4–9.4.2019 på följande ställen:

Sockengården, Stora Byvägen 18, 04130 Sibbo och
Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, 01150 Söderkulla
onsdag–fredag 3–5.4 kl. 9.00–18.00
lördag–söndag 6–7.4 kl. 10.00–16.00
måndag–tisdag 8–9.4 kl. 9.00–20.00

Ambulerande förhandsröstning förrättas på följande ställen:

Norra Paipis skola, Paipisvägen 1098 onsdag 3.4 kl. 18–20
Borgby Branddepå, Borgnäsvägen 432 torsdag 4.4 kl. 18–20
Simsalö skola, Simsalö söndag 7.4 kl. 12–14
Hindsby Byagården, Martisvägen 66 söndag 7.4 kl. 12–14
Gesterby branddepå, Gesterbyvägen 83 söndag 7.4 kl. 15–17
Salpar skola, Salparvägen 11 måndag 8.4 kl. 18–20
Byarsborg i Spjutsund, Storruddsvägen 22 tisdag 9.4 kl. 18–20

Varje röstberättigad får oberoende av hemort förhandsrösta på alla allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet och utomlands. Mera information på valsidor www.vaalit.fi.

För personer som är intagna på sjukhus eller anstalt ordnas förhandsröstning om vilken det kungörs på vederbörande inrättning.

Hemmaröstning

Personer vars rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att de inte utan oskäliga svårigheter kan ta sig till ett röstnings- eller förhandsröstningsställe får förhandsrösta i sitt hem. En närståendevårdare som bor i samma hushåll som den som har rätt till hemmaröstning får rösta i samband med hemmaröstningen. Anmälan kan göras antingen skriftligen eller per telefon före den 2 april kl. 16.00. Adressuppgifter finns i slutet.

Valförrättningen på valdagen

Vallokalerna är öppna på valdagen 14.4.2019 kl. 9.00–20.00. På valdagen kan man endast rösta på det röstningsställe som finns angivet på meddelandekortet.

Den röstande måste både vid förhandsröstning och röstning på valdagen kunna styrka sin identitet. Meddelandekortet är ingen förutsättning för att få rösta och duger inte till att styrka identiteten.

Röstningsställe:
1. Paipis, Södra Paipis skola, Skolbacken 50
2. Tallmo, Talman koulu, Satotallmovägen 11
3. Kyrkoby, Sibbo gymnasium, Stora Byvägen 6
4. Nickby, Nickby Hjärta, Stora Byvägen 12
5. Västerskog, Hedåsen, Hedåsvägen 17
6. Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2
7. Boxby skola, Spjutsundsvägen 71

Centralvalnämnden i Sibbo kommun
Stora Byvägen 18, Pb 7, 04131 Sibbo
tfn 0406628922
Sibbo 21.3.2019


Senast ändrat
09.04.2019