< Kungörelser
01.11.2018

Fullmäktiges sammanträde 12.11.2018

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen i Nickby måndagen den 12 november 2018 kl. 14.00. Vid sammanträdet förs remissdebatt om budgeten för år 2019 och ekonomiplanen för åren 2019-2021. Dessutom behandlas fastställandet av inkomstskattesatsen och fastighetsskatteprocenterna för år 2019, budgetändringar för år 2018 samt övriga i före-dragningslistan angivna ärenden. Föredragningslistan sätts upp på kommunens webbplats den 5 november 2018.

Fullmäktiges möten visas i realtid och de bandas in på Sibbo kommuns Youtube-kanal på en ny adress. Man kommer till kommunens Youtube-kanal här.

Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 20 november 2018.

 

Heikki Vestman

fullmäktigeordförande


Senast ändrat
01.11.2018