< Kungörelser
01.11.2018

Premiering av Sibbo kommuns bästa idrottare 2018

Bildningsutskottets fritidssektion i Sibbo premierar framgångsrika idrottare

För att sektionen ska ha tillgång till möjligast fullständiga uppgifter ber vi att idrottare som vunnit FM-guldmedalj eller värdefullare medaljer meddelar sitt namn, meritförteckningar samt kontaktuppgifter elektroniskt till Idrottstjänster senast 13.1.2019. Endast Sibbobor kommer i fråga.

Till blanketten ska bifogas ett fotografi av idrottarens/lagets idrottspresentation, antingen från en tävlingssituation eller från träning. Fotografierna används vid premieringstillställningen.

Anmälningsblankett: www.sibbo.fi/idrott

Priserna delas ut vid tillställningen som ordnas i februari. Kallelsen till premierade skickas efter fritidssektionens årets första möte.

Fritidssektion


Senast ändrat
05.11.2018