< Kungörelser
01.11.2018

Beredningsmaterialet för M3 Detaljplan för Massby Danielsbacka bostadsområde läggs fram

Markanvändningssektionen har beslutat lägga fram beredningsmaterialet för detaljplan för Massby Danielsbacka bostadsområde (plan M3). I beredningsmaterialet ingår detaljplanebeskrivningen med bilagor samt två alternativa utkast till detaljplanekarta. Vi önskar få respons om goda sidor och utmaningar på båda utkastversionerna. På basen av erhållen respons bereds som följande ett planförslag.

Beredningsmaterialet är framlagt 1.11.–3.12.2018 vid kundbetjäningsdisken i Sockengården, I våningen, Stora Byvägen 18, Nickby under kansliets öppettider samt i Söderkulla bibliotek, Amiralsvägen 2, Söderkulla. Man kan också bekanta sig med planmaterialet på kommunens webbplats www.sibbo.fi/detaljplaner. Eventuella åsikter om beredningsmaterialet ska lämnas in skriftligt senast 3.12.2018 till Sibbo kommun, Utvecklings- och planläggningscentralen, PB 7, 04131 SIBBO eller per e-post till registrering@sibbo.fi. Märk kuvertet eller rubricera e-posten med planens namn.

Man kan även bekanta sig med beredningsmaterialet vid en planutställning som ordnas i Söderkulla bibliotek (Amiralsvägen 2, Söderkulla) torsdag 22.11.2018 kl. 17–19. I samband med utställningen kan man ge respons antingen muntligt eller skriftligt med tanke på planens vidareutveckling. Man kan besöka utställningen när som helst mellan kl. 17 och 19. Välkommen!

Tilläggsuppgifter ger detaljplanechef Jarkko Lyytinen (tfn 050 409 3957, fornamn.efernamn@sibbo.fi).

 

Markanvändningssektionen
Sibbo 1.11.2018

 


Senast ändrat
25.10.2018