< Kungörelser
18.10.2018

Meddelande om byggnadstillsynens nya taxa för myndighetsuppgifter och ny servicetaxa

Sibbo byggnads och miljöutskottet har 20.6.2018 godkänt ny taxa för myndighetsuppgifter och ny servicetaxa. De nya taxorna träder i kraft 1.11.2018.

Man kan bekanta sig på nya taxor via den link:

https://www.sipoo.fi/se/boende_och_miljo/byggande/byggnadstillsyn_och_kontaktuppgifter

 

Byggnads- och miljöutskottet
18.10.2018


Senast ändrat
12.10.2018