< Kungörelser
28.09.2018

Beslut om ändring av tillstånd utifrån särskild utredning

BESLUT OM ÄNDRING AV TILLSTÅND UTIFRÅN SÄRSKILD UTREDNING

Byggnads- och miljöutskottet i Sibbo kommun har vid sitt möte 19.9.2018 gett följande beslut (Dnr 154/2012) i enlighet med 90 § i miljöskyddslagen (527/2014):

§ 94

Rudus Oy, granskning av planteringsplanen för de norra jordvallarna samt tidtabellen för den motsvarande planen som ska lämnas in för de sydvästra och sydöstra jordvallarna i samband med bergsbrytning och krossning av sprängsten samt mottagning, mellanlagring och krossning av överskottssprängsten som anges i tillståndsvillkoret 13.4 i miljötillståndsbeslutet. Miljötillståndsbeslutet har ändrats genom att precisera tillståndsvillkoret 13.4 och lägga till ett nytt tillståndsvillkor, 13.6.

Ändringarna gäller ett miljötillstånd beviljat av Regionförvaltningsverket i Södra Finland (20.7.2010, nr 35/2010/2, Dnr ESAVI/52/04.08/2010; ändrat 4.3.2016, nr 47/2016/1, Dnr ESAVI/3668/2015), som Vasa förvaltningsdomstol genom sitt beslut (3.5.2017, nr 17/0192/3, Dnr 00471/16/5109) har ändrat. De norra jordvallarna som avses i beslutet är belägna på fastigheterna Bastukärr 753-421-7-282 och Ljungars 2 753-421-7-280. De sydvästra och sydöstra jordvallarna är belägna på fastigheterna Skogsbacka 753-421-7-286 och Metsälä 753-421-7-281.

Beslutet, ansökningshandlingarna och besvärsanvisningen finns framlagda i Sibbo kommuns Info i Sockengården, besöksadress Stora Byvägen 18, Nickby under tiden 28.9.2018–31.10.2018. Sockensgårdens kundbetjäning är öppen måndag–tisdag kl. 8–17, onsdag–torsdag kl. 8–15.30 och fredag kl. 8–14.

Beslutet och besvärsanvisningen kan också läsas på Sibbo kommuns webbplats: www.sibbo.fi > Kommunen och beslutfattande > Ärendelistor, protokoll och mötesdatum > Ärendelistor och protokoll > Byggnads- och miljöutskottet 19.9.2018 Protokoll.

Besvärstiden går ut 31.10.2018.

Tilläggsuppgifter ges av miljövårdsinspektör Eeva Somerkoski (tfn 050 381 6664) måndag–torsdag och av miljövården i Sibbo kommun (växel: tfn 09 2353 6000) fredagar.

 

Sibbo 28.9.2018
Byggnads- och miljöutskottet

Beslutsdatum: 1.10.2018


Senast ändrat
26.09.2018