< Kungörelser
27.09.2018

Fullmäktiges sammanträde 8.10.2018

Fullmäktige i Sibbo sammanträder i Festsalen i Nickby måndagen den 8 oktober 2018 kl. 18.00.

Vid sammanträdet behandlas den gemensamma generalplanen för Östersundom, Sibbo kommuns välfärdsberättelse, revisionsnämndens utvärderingsberättelse och övriga i föredragningslistan angivna ärenden. Föredragningslistan sätts upp på kommunens webbplats den 1 oktober.

Fullmäktiges möten videofilmas och visas i realtid på internet. Det går också att se på inspelningen i efterhand. Se www.sibbo.fi > Beslutsfattande> Fullmäktige.

Protokollet publiceras på kommunens webbplats den 16 oktober 2018.

Fullmäktiges frågetimme ordnas första gången i samband med fullmäktigemötet 8.10.2018, kl. 17.20-18.00 och det streamas. Under slutet av året har fullmäktigeledamöterna möjlighet att ställa frågor. Om försöket visar sig vara lyckat, öppnas frågetimmen från nästa års början även till kommuninvånarnas frågor.

 

Heikki Vestman
fullmäktigeordförande
Sibbo 27.9.2018


Senast ändrat
26.09.2018